Revidiranje sporazuma o međusobnim obavezama Kantonalne bolnice i Doma zdravlja u Goraždu

Dana 18.04.2018. održan je sastanak kojem su prisustvovali ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Sabira Bešlija sa saradnicima, direktor Kantonalne bolnice Muedin Siljadžić, direktor Doma zdravlja „dr Isak Samokovlija“ Edin Čengić te zamjenik direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Emir Pršeš. Na sastanku je razgovorano o revidiranju sporazuma iz 2004-e godine, kojim se definišu međusobna prava i obaveze iz ovih zdravstvenih ustanova a u vezi sa utroškom električne energije i grijanja.

Na sastanku su predložene određene aktivnosti koje je potrebno poduzeti kako bi se rješili problemi u vezi sa troškovima sa kojima se susreću.