Category Archives: Uncategorized

Obavijest za osiguranike

Obavještavamo osiguranike sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zbog predstojećeg praznika, Nove godine, u utorak 01.01.2019. te srijedu 02.01.2019. godine, Kantonalni zavod neće raditi.
U skladu sa gore navedenim zbog nemogućnosti održavanja Komisije za liječenje van kantona u redovnom terminu, želimo Vas informisati da će ista biti održana dan ranije, u ponedjeljak 31.12.2018. godine sa početkom u 12:00h.

XII redovna sjednica Upravnog odbora

Dana 08.11.2018. godine, u prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, održana je XII redovna sjednica Upravnog odbora. Nakon usvajanja dnevnog reda, te zapisnika sa XI redovne sjednice, članovi ovog radnog tijela su nakon kraće diskusije donijeli Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu. U nastavku sjednice članovi Upravnog odbora su razmatrali i rješavali žalbe osiguranih lica sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Druga godišnja konferencija o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u BiH

U organizaciji Koordinacijskog odbora centralnih jedinica za harmonizaciju (KO CJH) u Tesliću je 4. i 5. decembra 2018. godine održana konferencija o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini.
Konferenciji „Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“ prisustvovalo je oko 210 učesnika iz institucija Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Navedenoj konferenciji ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prisustvovao je koordinator za finansijsko upravljanje i kontrolu Emir Pršeš dipl.oec.
Ranko Šakota, predsjednik Koordinacijskog odbora centralnih jedinica za harmonizaciju u BiH, naglasio je da je ovo druga godišnja konferencija iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole koju organizira KO CJH.
„U vezi s uvođenjem internih finansijskih kontrola u javnom sektoru, a to je i generalna ocjena Evropske komisije i SIGMA-e, do sada smo usvojili osnovni zakonodavni okvir, i sada nam predstoji obaveza da napisano u zakonskim i podzakonskim aktima primijenimo u praksi, a sve s ciljem unapređenja upravljanja sredstvima i procesima. I zbog toga je potrebno nastaviti ovakav vid edukacija“, rekao je Šakota na otvaranju Konferencije.
Na plenarnom dijelu Konferencije uvodno predavanje o finansijskom upravljanju i kontroli održao je Bojan Ćurić iz Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.
Munib Ovčina iz Ureda za reviziju institucija u Federaciji  Bosne i Hercegovine u svojoj prezentaciji fokusirao se na upravljanje rizicima, kao osnovu uspostave finansijskog upravljanja i kontrole.
Danijela Stepić, načelnica Sektora za pripremu i izradu prijedloga proračuna Ministarstva finansija Republike Hrvatske, sudionicima Konferencije govorila je o primjeni finansijskog upravljanja i kontrole u procesima planiranja proračuna.
Drugog dana Konferencije predstavnici tri centralne harmonizacijske jedinice održali su odvojene interaktivne radionice o finansijskom upravljanju i kontroli u institucijama Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

Obavijest za osiguranike

Obavještavamo sve osiguranike, sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja zbog predstojećeg praznika, Dana državnosti, u ponedjeljak 26.11.2018. godine neće raditi.
Zavod zdravstvenog osiguranja će nastaviti sa radom u utorak 27.11.2018.godine.

Povodom Dana državnosti direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja, sa uposlenicima, šalje iskrene čestitke svim osiguranicima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Redovna sjednica Upravnog odbora

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja održao je, 22.10.2018. godine, XI redovnu sjednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda, donijeta je Odluka
o raspodjeli novčanih sredstava za period 01.01.-31.12.2018.godine. U okviru tačke 3. donesen je Zaključak kojim se daje saglasnost menadžmentu Zavoda za potpisivanje ugovora o pružanju usluga vanbolničke CT- dijagnostike kompjuterizirana tomografija sa PZU Poliklinika „Eurofarm Centar“ Sarajevo. Članovi ovog radnog tijela primili su k znanju Izvještaj o pruženim zdravstvenim uslugama Kantonalne bolnice Goražde, Dom zdravlja Goražde, Dom zdravlja Ustikolina i Doma zdravlja Prača za period 01.01.-30.06.2018.godine., Izvještaj o radu Komisije za liječenje van kantona i Komisije za prava osiguranika, te Izvještaj PZU „Eurofarm-centar“ Sarajevo, podružnica Goražde, za period 01.07.-30.09.2018.godine.
U nastavku sjednice razmatrani su zahtjevi i žalbe osiguranih lica sa područja BPK-a Goražde. Tačkom 10. razmatrana je i donesena Odluka o preraspodjeli sredstava po Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja za fiskalnu 2018.godinu.

Održana X redovna sjednica Upravnog odbora

Na sjednici održanoj 03.09.2018. godine, u prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u prvoj tački dnevnog reda razmatrane su i usvojene Izmjene i dopune plana javnih nabavki a u vezi sa pružanjem usluga radiološke dijagnostike-magnetna rezonanca. U okviru treće tačke usvojen je Zaključak kojim se prihvata ponuda d.o.o. UNIFARM, promet lijekova za nabavku medicinskog sredstva GensuPen IMPROVE (automatski pen injektor za inzulin) proizvođača Bioton S.A. Poljska po cijeni od 2,50 KM bez PDV-a. Članovi ovog radnog tijela su razmatrali i donijeli Zaključak kojim će Zavod sufinansirati troškove upotrebe staplera u toku operativnih zahvata u iznosu od 50%, s tim da menadžment Zavoda poduzme sve neophodne aktivnosti u smislu pregovora sa KCUS oko eventualne korekcije cijena staplera. Tačkom 5. članovi Upravnog odbora primili su k znanju informacije o ostvarenim prihodima i rashodima Zavoda zdravstvenog osiguranja za period 01.01.-30.06.2018. godine.
U nastavku sjednice su razmatrani zahtjevi i žalbe osiguranih lica.

Obavijest za učenike i studente

Članom 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju regulisano je da djeca osiguranika nakon 15 godine života mogu biti zdravstveno osigurana preko roditelja/staratelja ako su na redovnom školovanju a najduže do 26 godine života. U skladu sa gore navedenim Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde apeluje na sve redovne učenike i studente da blagovremeno dostave potvrdu o redovnom školovanju za školsku/akademsku 2018/2019 godinu. Potvrdu o redovnom školovanju izdaje srednja škola ili fakultet u kojoj se dijete školuje. U slučaju nedostavljanja tražene potvrde učenici/studenti neće moći koristiti prava iz zdravstvenog osiguranja na teret sredstava Zavoda sve do dostavljanja iste.