Obavijest za učenike i studente

Članom 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju regulisano je da djeca osiguranika nakon 15 godine života mogu biti zdravstveno osigurana preko roditelja/staratelja ako su na redovnom školovanju a najduže do 26 godine života. U skladu sa gore navedenim Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde apeluje na sve redovne učenike i studente da blagovremeno dostave potvrdu o redovnom školovanju za školsku/akademsku 2018/2019 godinu. Potvrdu o redovnom školovanju izdaje srednja škola ili fakultet u kojoj se dijete školuje. U slučaju nedostavljanja tražene potvrde učenici/studenti neće moći koristiti prava iz zdravstvenog osiguranja na teret sredstava Zavoda sve do dostavljanja iste.