Ino osiguranje

Korištenje zdravstvene zaštite osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prilikom odlaska u inozemstvo, u zemlje s kojima postoje zaključeni ugovori o socijalnom osiguranju

Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu regulirana je Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inozemstvu (Službene novine Federacije BiH, broj 31/02).
Navedenim Pravilnikom utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu, kao i uvjeti za utvrđivanje ovog prava.
Članovima 4. i 5. Pravilnika utvrđeno je da zdravstvenu zaštitu u inozemstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inozemstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac, odnosno potvrda na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu. Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inozemstvu.
Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu, odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon dobijanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uvjeti iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtijeva duže liječenje.
Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu, odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon prijema, lično podnesenog, pismenog zahtjeva osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć.
Osiguranik kojem prije odlaska u inozemstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu, odnosno dvojezični obrazac, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.

Zemlje sa kojima su zaključeni ugovori o socijalnom osiguranju:

1. Sporazum između BiH i Republike Austrije o socijalnom osiguranju, (“Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori”, br. 2/01 – stupio na snagu 01.11.2001.god.)

– Protokol o provođenju Sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Austrije (“Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori”, br. 2/01 – stupio na snagu 2001. godine)

2. Ugovor o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Hrvatske, (“Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori”, br. 6/01 – stupio na snagu 01.11.2001.god.)

– Administrativni sporazum o provođenju Ugovora o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Hrvatske (“Sl.glasnik BiH – Međunarodni ugovori”, br. 39/01 – stupio na snagu 01.11.2001. godine)

3. Sporazum između BiH i SR Jugoslavije o socijalnom osiguranju, (“Sl.glasnik BiH – Međunarodni ugovori”, br. 16/03 – stupio na snagu 01.01.2004. godine)

– Administrativni sporazum za provođenje Sporazuma između BiH i SR Jugoslavije o socijalnom osiguranju (“Sl.glasnik BiH – Međunarodni ugovori”, br. 13/10) – potpisan 20.04.2004. godine – stupio na snagu istovremeno sa sporazumom.

4. Ugovor između BiH i Republike Turske o socijalnom osiguranju (“Sl.glasnik BiH – Međunarodni ugovori” br. 16/03 – stupio na snagu 01.09.2004. godine)

– Administrativni sporazum za primjenu Ugovora između BiH i Republike Turske o socijalnom osiguranju (“Sl.glasnik BiH – Međunarodni ugovori”, br. 16/03 – stupio na snagu 01.09.2004. godine)

5. Ugovor između BiH i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju (“Sl.glasnik BiH – Međunarodni ugovori”, br. 1/06 – stupio na snagu 2006.godine).

– Administrativni sporazum za provođenje Ugovora između BiH i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju (“Sl.glasnik BiH – Međunarodni ugovori”, br. 1/06 – stupio na snagu 2006. godine)

6. Sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Slovenije (“Sl.glasnik BiH – Međunarodni ugovori” br. 8/07 – od 20.09.2007. godine). Sporazum stupio na snagu 01.07.2008. godine.

– Administrativni dogovor o sprovođenju Sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i R Slovenije (“Službeni glasnik BiH dodatak Međunarodni ugovori”, br. 01/08 od 25.02.2008. godine.) Stupio na snagu zajedno sa Sporazumom.

7. Ugovor o socijalnom osiguranju između BiH i Kraljevine Belgije (“Službeni glasnik – Međunarodni ugovori” br. 10/07) – stupio na snagu 01.06.2009. godine.

– Administrativni sporazum u vezi s primjenom Ugovora o socijalnom osiguranju između BiH i Kraljevine Belgije.

8. Sporazum između BiH i Republike Mađarske o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti

– Administrativni sporazum za provođenje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Mađarske o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti u Sarajevu. (“Sl.glasnik BiH – Međunarodni ugovori” br. 12/08) – stupio na snagu 01.07.2009. godine)

9. Sporazum između BiH i Velikog Vojvodstva Luksemburga o socijalnom osiguranju (“Sl.glasnik BiH – međunarodni ugovori” broj 07/11)

– Administrativni sporazum o načinu primjene Sporazuma između BiH i Velikog Vojvodstva Luksemburga o socijalnom osiguranju – potpisan je 08.04.2011. dana u Luksemburgu.

Ostali ugovori o socijalnom osiguranju preuzeti od SFRJ:

10. Narodna Republika Bugarska

Konvencija o socijalnom osiguranju sa Bugarskom zaključena je 18.12.1957. godine u Beogradu/”Službeni list FNRJ – Dodatak MUIDS”, br. 8/58/. Konvencija je stupila na snagu 01.09.1958. godine, od kada se i primjenjuje.

11. Čehoslovačka Republika (Češka i Slovačka)

Konvencija o socijalnom osiguranju sa Čehoslovačkom zaključena je 22.05.1957. godine u Beogradu ”Službeni list FNRJ – Dodatak MUIDS”, br. 5/58/. Konvencija je stupila na snagu 01.12.1957. godine, od kada se i primjenjuje.

12. Kraljevina Danska

Konvencija o socijalnom osiguranju s Danskom, s Protokolom, zaključena je 22.06.1977. godine u Beogradu ”Službeni list SFRJ – Dodatak MUIDS”, br. 5/80. Konvencija je stupila na snagu 01.02.1979. godine, od kada se i primjenjuje.

13. Republika Francuska

Opća konvencija o socijalnom osiguranju s Francuskom zaključena je 05.01.1950. godine u Parizu ”Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FRJ”, br./51/. Konvencija je stupila na snagu 01.04.1951. godine, od kada se i primjenjuje.

14. Republika Italija

Konvencija o socijalnom osiguranju s Italijom s Opštim protokolom, zaključena je 14.11.1957. godine u Rimu ”Službeni list FNRJ – Dodatak MUIDS”, br. 1/59/. Konvencija je stupila na snagu 01.01.1961. godine, od kada se i primjenjuje.

15. Kraljevina Holandija

Konvencija o socijalnom osiguranju s Holandijom, sa završnim protokolom, zaključena je 11.05.1977. godine u Beogradu ”Službeni list FNRJ – Dodatak MUIDS” br.11/80/. Konvencija je stupila na snagu 01.04.1979. godine, od kada se i primjenjuje.

16. Kraljevina Norveška

Konvencija o socijalnom osiguranju s Norveškom, zaključena je s Protokolom 22.11.1974. godine u Beogradu ”Službeni list SFRJ”, br. 22/75/. Konvencija je stupila na snagu 01.09.1976. godine, od kada se i primjenjuje.

17. Narodna Republika Poljska

Konvencija o socijalnom osiguranju s Poljskom, s dodatnim protokolom, zaključena je 16.01.1958. godine u Varšavi ”Službeni list FNRJ – Dodatak MUIDS”, br. 9/58/. Konvencija je stupila na snagu 01.01.1959. godine, od kada se i primjenjuje.

18. Savezna Republika Njemačka

Sporazum o socijalnom osiguranju sa SR Njemačkom zaključen je, sa Završnim protokolom 12.10.1968. godine u Beogradu ”Službeni list SFRJ”, br. 9/69/. Sporazum je stupio na snagu 01.09.1969. godine, od kada se i primjenjuje.

19. Kraljevina Švedska

Konvencija o socijalnom osiguranju sa Švedskom s Protokolom, zaključena je 30.03.1978. godine u Stockholmu ”Službeni list SFRJ – Dodatak MUIDS”, br. 12/79/. Konvencija je stupila na snagu 01.01.1979. godine, od kada se i primjenjuje.

20. Švicarska Konfederacija

Konvencija o socijalnom osiguranju sa Švicarskom, sa Završnim protokolom, zaključena je 08.06.1962. godine u Bernu ”Službeni list FNRJ – Dodatak MUIDS”, br. /63/. Konvencija je stupila na snagu 01.03.1964. godine, od kada se i primjenjuje.

21. Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverna Irska

Konvencija o socijalnom osiguranju s Velikom Britanijom i Sjevernom Irskom zaključena je 24.05.1958. godine u Londonu ”Službeni list FNRJ – Dodatak MUIDS”, br. 7/58/. Konvencija je stupila na snagu 01.09.1958. godine, od kada se i primjenjuje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *