Ugovorne zdravstvene ustanove

Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ima sklopljene ugovore sa sljedećim zdravstvenim ustanovama:

 • JZU Kantonalna bolnica Goražde
 • JU Dom zdravlja “Dr Isak Samokovlija” Goražde
 • JU Dom zdravlja Ustikolina
 • JU Dom zdravlja Prača

Vankantonalno liječenje:

 • Univerzitetski Klinički centar Sarajevo
 • JU Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu
 • JU Opća bolnica “Prim. dr Abdulah Nakaš”

Banjsko liječenje:

 • Lječilište “Reumal” Fojnica
 • “Aquaterm” Olovo

Laboratorijske pretrage:

 • Laboratorija “Atrijum” Goražde
 • PZU “Eurofarm – Centar Poliklinika” Sarajevo PJ Goražde