Novosti i obavijesti

November 25, 2023

Sretan 25.novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Osiguranicima, radnicima zaposlenim u zdravstvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i svim građanima i građankama Bosne i Hercegovine, menadžment i uposlenici Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde upućuju iskrene čestitke povodom 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine, sa željom da zajedničkim zalaganjem, radom i međusobnim razumijevanjem doprinesemo izgradnji ljepše i svjetlije budućnosti.

November 24, 2023

Potpisani Ugovori za uslugu EMNG

U cilju pružanja što kvalitetnije i brže zdravstvene zaštite, Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je proveo postupak javne nabavke za (EMNG) i nakon iste zaključio Ugovor o pružanju usluga elektromioneurografije (EMNG).

Više
November 23, 2023

Obračun doprinosa za dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 23.11.2023.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec septembar 2023.godine “Službene novine FBiH”, broj: 90/23)

Više

November 6, 2023

Novo radno vrijeme Zavoda zdravstvenog osiguranja

Shodno Uredbi o izmjenama i dopuni Uredbe o radnom vremenu u kantonalnim organima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine BPK-a Goražde”, broj: 13/23) kojom je definisano da se mijenja radno vrijeme u kantonalnim organima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, s tim u vezi, a u cilju ispunjenja te obaveze, radno vrijeme počinje u 07:45 sati, a završava u 16:15 sati, pauza od 10:30 do 11:00 sati.

1 2 3 43