Novosti i obavijesti

January 6, 2022

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga radiološke dijagnostike – magnetna rezonanca

Dana 05.01.2022. godine pokrenut je postupak javne nabavke za uslugu radiološke dijagnostike – magnetna rezonanca. U nastavku možete pronaći Poziv za dostavu ponuda za pružanje navedene usluge te dokumentaciju koja je potrebna za navedeni poziv. Više

December 23, 2021

Dobrovoljno osiguranje – obračun

Obračun doprinosa na dan 15.12.2021. godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec oktobar 2021. godine): Više

November 23, 2021

Dobrovoljno osiguranje – obračun

Obračun doprinosa na dan 15.11.2021. godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec septembar 2021. godine): Više

1 2 3 31