Novosti i obavijesti

November 29, 2022

Obavijest o promjeni broja računa Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja

Obavještavamo osiguranike koji iz vlastitih sredstava uplaćuju doprinose da je, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH promjenio broj računa na koje se vrše uplate. Uplate za dobrovoljno osiguranje na račun Federalnog zavoda možete vršiti na depozitni račun Union banke, broj: 102 05 000 000 64018. Isti se primjenjuje od 01.12.2022.godine.

November 28, 2022

Obavijest o radnom vremenu

Obavještavamo osiguranike sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da je od dana 28.11.2022.godine, radno vrijeme sa strankama od 08:00 do 16:00 sati.

November 23, 2022

Obavijest neradni dan

Obavještavamo osiguranike sa područja BPK Goražde, da zbog predstojećeg državnog praznika, Dana državnosti, u petak 25.11.2022.godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde neće raditi. Više

November 21, 2022

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 21.11.2022.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec septembar 2022.godine “Službene novine FBiH”, broj: 92/22)

Više

1 2 3 36