Novosti i obavijesti

November 3, 2023

Potpisan Ugovor sa Univerzitetskim Kliničkim centrom Tuzla

Od 02.11.2023.godine, osiguranici sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će usluge tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite moći da dobiju i na Univerzitetskom Kliničkom centru Tuzla. Više

October 23, 2023

Obračun doprinosa za dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 23.10.2023.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec august 2023.godine “Službene novine FBiH”, broj: 80/23)

Više

October 16, 2023

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga elektromioneurografije (EMNG)

Dana 16.10.2023. godine pokrenut je postupak javne nabavke za pružanje usluga elektromioneurografije (EMNG), u nastavku možete pronaći Poziv za dostavu ponuda za pružanje navedene usluge te dokumentaciju koja je potrebna za navedeni poziv.

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga elektromioneurografije (EMNG)

September 26, 2023

Dobrovoljno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 26.09.2023.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec juli 2023.godine “Službene novine FBiH”, broj: 72/23)

Više