Novosti i obavijesti

May 27, 2024

Obračun doprinosa za dobrovoljno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 23.05.2024.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec mart 2024.godine “Službene novine FBiH”, broj: 37/24)

Više
May 27, 2024

Usvojena Odluka o evaluaciji Jedinstvene liste pomagala i endoproteza koja se obezbjeđuju na teret sredstava ZZO BPK

Da menadžment Zavoda, na čelu sa direktorom Halilović Salemom, ulaže svakodnevne napore kako bi poboljšao zdravstvenu zaštitu i općenito poboljšao status naših osiguranika svjedoči još jedan korak naprijed koji je učinjen u proteklom periodu. Više

April 29, 2024

Potpisani ugovori za MRI

Zadovoljstvo nam je obavijestiti osiguranike sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da je, nakon uspješno provedene procedure javnih nabavki, Zavod zdravstvenog osiguranja BPK-a zaključio ugovore o pružanju radiološke dijagnostike magnetna rezonanca sa sljedećim ustanovama:

Više
April 26, 2024

Obračun doprinosa za dobrovoljno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 26.04.2024.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec februar 2024.godine “Službene novine FBiH”, broj: 30/24)

Više