Novosti i obavijesti

December 5, 2022

Biomedicinski potpomognuta oplodnja

Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je potpisao Ugovor o pružanju usluga biomedicinski potpomognute oplodnje sa PZU “Zavod za ginekologiju, perinatologiju i neplodnost Dr Mehmedbašić”. Više

November 29, 2022

Obavijest o promjeni broja računa Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja

Obavještavamo osiguranike koji iz vlastitih sredstava uplaćuju doprinose da je, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH promjenio broj računa na koje se vrše uplate. Uplate za dobrovoljno osiguranje na račun Federalnog zavoda možete vršiti na depozitni račun Union banke, broj: 102 05 000 000 64018. Isti se primjenjuje od 01.12.2022.godine.

November 28, 2022

Obavijest o radnom vremenu

Obavještavamo osiguranike sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da je od dana 28.11.2022.godine, radno vrijeme sa strankama od 08:00 do 16:00 sati.

November 23, 2022

Obavijest neradni dan

Obavještavamo osiguranike sa područja BPK Goražde, da zbog predstojećeg državnog praznika, Dana državnosti, u petak 25.11.2022.godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde neće raditi. Više