Novosti i obavijesti

April 23, 2024

Obavijest o neradnim danima

Obavještavamo osiguranike sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde neće raditi 01. i 02. maj zbog obilježavanja međunarodnog Praznika rada 1. maja, Više

April 16, 2024

Potpisani ugovori za laboratorijske usluge

Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je nakon provedene procedure javne nabavke potpisao ugovore za pružanje usluga laboratorijske dijagnostike sa sljedećim ustanovama: laboratorija “Atrijum” Goražde, zdravstvena specijalistička ustanova poliklinika „Vitalis“ Mostar i PZU “Eurofarm-Centar Poliklinika” Sarajevo PJ Goražde. Više

April 9, 2024

E-recepti

Zadovoljstvo nam je objaviti da je putem integrisanog zdravstvenog informacionog sistema – IZIS-a omogućeno slanje e-recepta za komercijalne lijekove.

Više
April 9, 2024

Implementacija e-potvrde za ortopedska i druga pomagala

S ciljem poboljšanja kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite za osiguranike, te pojednostavljenja procedura za zdravstvene radnike, obavještavamo da je Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde putem integrisanog zdravstvenog informacionog sistema inovirao i unaprijedio postupak propisivanja i izdavanja ortopedskih pomagala za sve osiguranike našeg kantona.

Više