Novosti i obavijesti

September 6, 2023

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 06.09.2023.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec juni 2023.godine “Službene novine FBiH”, broj: 63/23)

Više

August 3, 2023

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 03.08.2023.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec maj 2023.godine “Službene novine FBiH”, broj: 56/23)

Više
July 26, 2023

Zaključen Ugovor sa Općom bolnicom “Prim. dr Abdulah Nakaš”

U nastojanju da našim osiguranicima obezbjedimo kvalitetniju, bržu, obimniju i bolju zdravstvenu zaštitu, Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je zaključio Ugovor o međusobnim odnosima u pružanju zdravstvene zaštite za 2023-u godinu sa JU Opća bolnica “Prim. dr Abdulah Nakaš”.

Više
July 3, 2023

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 30.06.2023.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec april 2023.godine “Službene novine FBiH”, broj: 46/23)

Više