Upravni odbor usvojio Finansijski plan ZZO BPK-a Goražde

Održana je druga redovna sjednica Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Nakon usvajanja dnevnog reda donesena je Odluka o usvajanju Finansijskog plana Zavoda i Odluka o izvršenju Finansijskog plana Zavoda za 2018.godinu.
Pored navedenog članovi Upravnog odbora su donijeli Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju komisije za odobrenje liječenja van područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i odobravanje CT dijagnostike na području BPK-a Goražde, te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju komisije za prava osiguranika i kontrolu lijekova Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde.
Donesen je zaključak u vezi sa poduzimanjem neophodnih mjera i aktivnosti u cilju stabilizacije finansijskog poslovanja Zavoda i neometano pružanje zdravstvenih usluga na području BPK-a Goražde.
U okviru šeste tačke dnevnog reda razmatrale su se žalbe i rješavali zahtjevi osiguranih lica.