Refundacija novčanih sredstava PH nalaza

Dana 28.10.2016. godine na prijedlog menadžmenta Zavoda donesen je Zaključak od strane Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u vezi sa odobravanjem refundacije novčanih sredstava. U skladu sa navedenim Zaključkom odobravaju se refundacije novčanih sredstava, u punom iznosu, osiguranim licima Zavoda za patohistološke nalaze sa Medicinskog fakulteta u Sarajevu – Instituta za patologiju.
Kantonalni zavod će odobravati sve refundacije novčanih sredstava prema vrsti usluge i cjenovniku navedene ustanove u punom iznosu uz priloženu uputnicu, kopiju PH nalaza i original naloga za plaćanje (uplatnice).
Važno je naglasiti da su cijene znatno niže u odnosu na prethodne godine, a da je kvalitet same usluge ostao isti. S obzirom na činjenicu da su pacijenti izdvajali velika finansijska sredstva, ovaj Zaključak je veoma važan kako za pacijente tako i za Zavod.