Peta redovna sjednica Upravnog odbora ZZO BPK-a Goražde

Dana 11.05.2018. godine održana je peta po redu sjednica Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Nakon što je jednoglasno usvojen zapisnik sa četvrte redovne sjednice, članovi ovog radnog tijela donijeli su Odluku o usvajanju Izvještaja o obračunu sredstava u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju za 2017.godinu.
U okviru tačke IV i tačke V dnevnog reda razmatran je i jednoglasno usvojen Plan javnih nabavki za 2018-u godinu, te donesen Zaključak kojim se odobrava refundacija sredstava po zahtjevu JU Dom zdravlja Goražde od 09.04.2018.godine. U nastavku sjednice razmatrano je pismo namjere Specijalne bolnice “dr. Solaković” kojim je navedeno da ova ustanova raspolaže sa najnovijim laserskim tretmanom vena, obrada kompletnog venskog i arterijskog sistema krvnih sudova i dr. Članovi Upravnog odbora su razmatrali i zaključili da nema potrebe za sklapanjem ugovora, s obzirom na to da se našim osiguranicima pružaju usluge u Kantonalnoj bolnici Goražde, a za one usluge koje ne mogu biti pružene u Kantonalnoj bolnici iste se pružaju u UKC Sarajevo. Na sjednici su razmatrani zahtjevi te donesena Rješenja u vezi sa žalbama osiguranih lica. Članovi ovog radnog tijela primili su k znanju i informaciju o stanju prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Zavoda za period 01.01.-31.03.2018.godine