Kontrola propisivanja lijekova sa esencijalne liste

Pri Kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja Goražde imenovana je Komisija za prava osiguranika i kontrolu lijekova.
Zbog velikog prekoračenja potrošnje planiranih sredstava za lijekove sa esencijalnih listi u 2017-oj godini, Zavod zdravstvenog osiguranja je formirao stručnu komisiju koja će obavljati kontrolu propisivanja lijekova sa esencijalne liste u svim domovima zdravlja sa područja Bosansko-podrinjskog kantona kao i porodičnih ambulanti.
Komisija će kontrolisati ljekare na način direktnog uvida u zdravstvene kartone pacijenata.
Kontrola propisivanja i izdavanja lijekova na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja će se intenzivirati u 2018-oj godini, naročito nakon početka primjene nove dosta proširene liste lijekova.
Shodno navedenom Zavod će uložiti sve napore u cilju iznalaženja modula za smanjenje potrošnje lijekova i uspostavljanje pozitivne propisivačke prakse.
O rezultatima i poduzetim aktivnostima komisije blagovremeno ćemo obavijestiti javnost.