Potpisan ugovor o pružanju usluga magnetne rezonance

U Zavodu zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je potpisan ugovor sa PZU „dr. Al-Tawil“ Sarajevo o pružanju usluga radiološke dijagnostike (magnetna rezonanca) za potrebe osiguranika Zavoda.
Osiguranici Kantonalnog zavoda imaju mogućnost da sa ovjerenom uputnicom, zdravstvenom legitimacijom i odlukom ljekarske komisije bez dodatnog plaćanja obave pretrage. Potpisivanjem navedenog ugovora napravljen je kvalitetan pomak u oblasti privatne ljekarske prakse. Pomak je to i za građane Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji više mjeseci čekaju na magnetnu rezonancu u drugim zdravstvenim ustanovama.
Ovaj izuzetno važan ugovor potpisali su direktor Kantonalnog zavoda mr Hamed Topuz dipl.oec i direktor poliklinike “dr. Al-Tawil” mr.sci.dr. Đinan Al-Tawil.
Usluge koji ovaj ugovor obuhvata su snimanje, izdavanje nalaza te davanje mišljenja nadležnog ljekara.
Potpisivanju ugovora prisustovali su i zamjenik direktora Zavoda dipl.oec Emir Pršeš, predsjednik Upravnog odbora Zavoda Nermin Papračanin te izvršni direktor poliklinike “dr. Al-Tawil” doktor Bakir Nakaš.
Poslije uspješno uvedene CT dijagnostike sada je uslijedila i magnetna rezonanca što je sigurno od izuzetne koristi za građane BPK-a Goražde.
Cilj Kantonalnog zavoda je da se u mrežu zdravstvenih institucija uvrste i privatne poliklinike i ordinacije kako bi pacijenti mogli sa ovjerenom zdravstvenom knjižicom, uputnicom i odlukom ljekarske komisije ostvariti prava na usluge i u privatnom sektoru bez dužih čekanja.