Obavijest za osiguranike

U nastojanju osiguravanja visokog nivoa zdravstvene zaštite u svakodnevni rad Kantonalna bolnica implementira dvije nove usluge D-dimer i Troponin.
Naime, Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja je potpisao ugovor sa Kantonalnom bolnicom za 2018-u godinu, te je u međuvremenu proširio nivo usluga te obezbjedio obavljanje novih pretraga u istoj.
Naprijed navedenim se stiču uslovi za bržom i tačnijom dijagnostikom što je veoma bitno za potrebe hitne laboratorijske djelatnosti. Ovim je uveliko olakšano pacijentima koji su do sada ove pretrage mogli obavljati u Sarajevu, čime im je omogućeno da bez dodatni troškova i u kraćem roku dobiju rezultate pretrage.
Navedene usluge omogućavaju podizanje kvalitete rada ali i kvalitete izvršenih usluga korisnicima.