Održana press konferencija povodom usvajanja Finansijskog plana Zavoda za 2020-u godinu

U prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, 07.01.2020.godine, upriličena je press konferencija povodom usvajanja Finansijskog plana ove ustanove za 2020-u godinu, koju je organizovao direktor Salem Halilović.
Naime, dana 24.12.2019.godine, održana je Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kada je data Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan i izvršenje za 2020-u godinu, u ukupnom iznosu od 18.308.000,00 KM.
Budžet Zavoda za 2020-u godinu je veći za 410.000,00 KM u odnosu na rebalans Finansijskog plana za 2019-u godinu. Plan Zavoda je napraviti značajnije uštede u 2020-oj godini te nastaviti sa pozitivnim trendom kao i prethodne godine.
U periodu 2016-2018 Federalna poreska uprava je potpisala Sporazume sa jedanaest privrednih subjekata o odgođenom plaćanju neizmirenih obaveza, te se na taj način dug, prema Zavodu, koji je ukupno iznosio 2.311.000,00 KM umanjio za 800.000,00 KM.
U rebalansu Budžeta za 2019-u godinu uključena su tzv.razgraničenja u ukupnom iznosu od 900.000,00 KM, riječ je o potraživanjima Zavoda po raznim osnovama.
“Mi smo u rebalansu i u dogovoru sa Ministarstvom finansija uključili i prikazali ta sredstva kao sporna, i na svu sreću, pokazat će se da će biti naplaćena u velikoj mjeri, kad se svede prethodna budžetska godina, te da će ista biti iznivelisana. U ovoj godini očekujemo veće prihode, oko 410.000,00 KM, i mislim da ćemo to uspjeti ostvariti uz disciplinu, kako zdravstvenih ustanova, menadžmenta Zavoda, naših komisija, Upravnog odbora i svih kojih se zdravstvo tiče.” istakao je između ostalog direktor Zavoda, Salem Halilović.
Najviše sredstava, u 2020-oj godini, bit će izdvojeno za bolničku zdravstvenu zaštitu u iznosu od 5.200.000,00 KM, dok će se milion manje izdvojiti za primarnu zdravstvenu zaštitu, za liječenje van Kantona izdvojit će se 2.286.000 KM, a za ortopedska pomagala izdvojit će se 428.000,00 KM. U Finansijskom planu planirana su sredstva za farmaceutske usluge u iznosu 3.800.000,00 KM, a od tog iznosa 3.600.000,00 KM za esencijalnu listu.
Na press konferenciji, direktor Zavoda je istakao da je primarni cilj ustanove kojom rukovodi, u ovoj kalendarskoj godini, uvođenje informacionog sistema, te težnja ka uštedama kojom bi informatizacijom bilo ostvareno.
Uvođenjem informacionog sistema znatno će se unaprijediti nivo usluga kao i pružanje zdravstvene zaštite, te će se istim uvezati svi institucionalno bitni faktori vezani za zdravstvo na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Također, bitno je napomenuti da će biti ostvarena bolja i sigurnija razmjena medicinskih podataka među zdravstvenim radnicima, te će istim omogućiti više vremena za stručni dio posla jer se administrativni dio značajno smanjuje.