Upućen poziv za nastavak pregovora sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu

Dana 06.01.2020. godine održan je radni sastanak pregovaračkog tima Vlade kojem je prisustvovao direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Salem Halilović.

Na sastanku je razgovarano o novonastaloj situaciji vezanoj za započete pregovore oko potpisivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na području BPK-a Goražde.

Od strane direktora, Zavoda, pregovaračkom timu Vlade prezentirano je trenutno finansijsko stanje i poslovanje ove ustanove kao i finansijske mogućnosti u pogledu finansiranja novog Kolektivnog ugovora. Pregovarački tim je primio k znanju navedene informacije te zauzeo stavove u vezi daljeg nastavka pregovora, te će iste iznijeti na prvom sastanku sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji bi se trebao održati 08.01.2020.godine.