Obračun za dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Obavještavamo osiguranike koji vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje, da je 19.08.2020.godine u “Službenim novinama FBiH”, broj: 57/20, objavljena bruto plaća za mjesec juni, slijedom prethodno navedenog potrebno je da vrše uplate na sljedeći način:

44,07 x 89,80% = 39,57 KM na račun, Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde, broj: 1320102015282917, sa vrstom prihoda 712193

44,07 x 10,20% = 4,49 KM na račun, Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, broj: 1020500000064018, sa vrstom prihoda 712193