Obračun doprinosa za dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 23.10.2023.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec august 2023.godine “Službene novine FBiH”, broj: 80/23)

Uplate na mjesečnom nivou:

  • 53,63 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde, broj: 1346201008266897, sa vrstom prihoda 712193
  • 6,09 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, broj: 1020500000064018, sa vrstom prihoda 712193

Retroaktivna uplata 6 mjeseci + tekući mjesec

  • 375,41 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja
  • 42,63 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja