Potpisan Ugovor sa Univerzitetskim Kliničkim centrom Tuzla

Od 02.11.2023.godine, osiguranici sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će usluge tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite moći da dobiju i na Univerzitetskom Kliničkom centru Tuzla. Navedeno je omogućeno putem Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite koji je potpisan između naše ustanove i gore pomenutog Kliničkog centra.

Ovo je veliki iskorak za Zavod zdravstvenog osiguranja, ali i za naše osiguranike koji će sve neophodne zdravstvene usluge pored Univerzitetskog Kliničkog centra u Sarajevu moći da dobiju i na Kliničkom centru Tuzla.

Ono što je također bitno naglasiti da je navedenim ugovorom potaknuta i saradnja između JZU Kantonalne bolnice Goražde i UKC Tuzla u pogledu medicinskog kadra. Jako važna informacija za naše osiguranike je ta da će Kantonalna bolnica Goražde angažovati dva ljekara specijalista neurologije (koji je deficitaran na našem kantonu) sa Kliničkog centra Tuzla, u naredna tri mjeseca, sa tendencijom produženja poslovne saradnje.