Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga elektromioneurografije (EMNG)

Dana 16.10.2023. godine pokrenut je postupak javne nabavke za pružanje usluga elektromioneurografije (EMNG), u nastavku možete pronaći Poziv za dostavu ponuda za pružanje navedene usluge te dokumentaciju koja je potrebna za navedeni poziv.

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga elektromioneurografije (EMNG)