Obračun doprinosa za dobrovoljno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 23.02.2023.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec decembar 2022.godine “Službene novine FBiH”, broj: 13/23)

Uplate na mjesečnom nivou:

  • 49,33 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde, broj: 1346201008266897, sa vrstom prihoda 712193
  • 5,60KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, broj: 1020500000064018, sa vrstom prihoda 712193

Retroaktivna uplata 6 mjeseci + tekući mjesec

  • 345,31 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja
  • 39,20 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja