Obavijest o neradnom danu

Zakonom o proglašenju 1.marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list RBiH”, broj: 9/95) utvrđeno je da je 1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine državni praznik, te da na taj dan državni organi, preduzeća i druga pravna lica ne rade.

Shodno navedenom, obavještavamo naše osiguranike da Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde neće raditi u srijedu, 01.03.2023.godine.
Svim građanima Bosne i Hercegovine sretan Dan nezavisnosti želi direktor Salem Halilović sa uposlenicima.