Obavijest o broju faksa

Obavještavamo osiguranike i poslovne partnere, kao i sve one koji imaju potrebu da Zavodu zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostave faks, isto mogu učiniti na broj: 038 517 550.

Dosadašnji broj koji se koristio za telefon i faks od sada se može upotrebljavati samo za pozive, dok faks nije moguće uspostaviti na isti broj. Shodno navedenom, na broj 038 228 348 nas možete kontaktirati, a na broj 038 517 550 možete poslati faks.