XII redovna sjednica Upravnog odbora

Dana 08.11.2018. godine, u prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, održana je XII redovna sjednica Upravnog odbora. Nakon usvajanja dnevnog reda, te zapisnika sa XI redovne sjednice, članovi ovog radnog tijela su nakon kraće diskusije donijeli Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu. U nastavku sjednice članovi Upravnog odbora su razmatrali i rješavali žalbe osiguranih lica sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.