Druga godišnja konferencija o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u BiH

U organizaciji Koordinacijskog odbora centralnih jedinica za harmonizaciju (KO CJH) u Tesliću je 4. i 5. decembra 2018. godine održana konferencija o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini.
Konferenciji „Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“ prisustvovalo je oko 210 učesnika iz institucija Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Navedenoj konferenciji ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prisustvovao je koordinator za finansijsko upravljanje i kontrolu Emir Pršeš dipl.oec.
Ranko Šakota, predsjednik Koordinacijskog odbora centralnih jedinica za harmonizaciju u BiH, naglasio je da je ovo druga godišnja konferencija iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole koju organizira KO CJH.
„U vezi s uvođenjem internih finansijskih kontrola u javnom sektoru, a to je i generalna ocjena Evropske komisije i SIGMA-e, do sada smo usvojili osnovni zakonodavni okvir, i sada nam predstoji obaveza da napisano u zakonskim i podzakonskim aktima primijenimo u praksi, a sve s ciljem unapređenja upravljanja sredstvima i procesima. I zbog toga je potrebno nastaviti ovakav vid edukacija“, rekao je Šakota na otvaranju Konferencije.
Na plenarnom dijelu Konferencije uvodno predavanje o finansijskom upravljanju i kontroli održao je Bojan Ćurić iz Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.
Munib Ovčina iz Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u svojoj prezentaciji fokusirao se na upravljanje rizicima, kao osnovu uspostave finansijskog upravljanja i kontrole.
Danijela Stepić, načelnica Sektora za pripremu i izradu prijedloga proračuna Ministarstva finansija Republike Hrvatske, sudionicima Konferencije govorila je o primjeni finansijskog upravljanja i kontrole u procesima planiranja proračuna.
Drugog dana Konferencije predstavnici tri centralne harmonizacijske jedinice održali su odvojene interaktivne radionice o finansijskom upravljanju i kontroli u institucijama Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.