Potpisan Ugovor o pružanju usluga vanbolniče CT dijagnostike

Cijeneći vrijeme naših osiguranika, Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je potpisao Ugovor o pružanju vanbolničke CT dijagnostike kompjuterizirana tomografija, sa poliklinikom Eurofarm Centar Goražde.

Osiguranici Kantonalnog zavoda imaju mogućnost da sa ovjerenom uputnicom, bez dodatnog plaćanja, obave pretrage kompjuterizirane tomografije. Potpisivanjem navedenog ugovora napravljen je kvalitetan pomak u oblasti privatne ljekarske prakse. Pomak je to i za građane Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji su nekad i po nekoliko mjeseci čekali na CT snimak.

Poslije uspješno potpisanog ugovora sa poliklinikom Altamedica Beta, za snimanje magnetne rezonance, uslijedilo je potpisivanje ugovora sa poliklinikom Eurofarm za snimanje CT dijagnostike, što je sigurno od izuzetne koristi za građane BPK-a Goražde.

Cilj Kantonalnog zavoda je da se u mrežu zdravstvenih institucija uvrste i privatne poliklinike i ordinacije kako bi pacijenti mogli sa ovjerenom zdravstvenom knjižicom i uputnicom ostvariti prava na usluge i u privatnom sektoru bez dužih čekanja.