Obavijest za osiguranike


Zbog pogoršane epidemiološke situacije, smjernice, o radu Zavoda i komisija, koje su donesene 8.marta ostaju na snazi i to:

  • zdravstvene legitimacije se ne ovjeravaju;
  • svjesni činjenice kako su gotovo svi osiguranici korisnici ortopedskih pomagala epidemiološki ugrožene kategorije stanovništva Zavod je osigurao mogućnost da se ortopedska pomagala mogu izdavati bez prethodno izdate saglasnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde. Osiguranik nakon što dobije potvrdu potpisanu od strane nadležnog ljekara, sa istom odlazi u apoteku te je predaje uposleniku i preuzima neophodno ortopedsko pomagalo, te nije u obavezi da dolazi u Zavod zdravstvenog osiguranja;
  • Osiguranici imaju pravo na ovakav vid ostvarivanja prava na orotpedska pomagala i to za sljedeće vrste ortopedskih pomagala: trakice, iglice, pen za davanje inzulina, f.kateter, vrećice za urin sa ispustom, vrećice za kolostomu sa podlogom te vrećice za urostomu sa podlogom, sva druga ortopedska pomagala će pacijenti moći dobiti istekom ove obavijesti, po uobičajenoj proceduri dobijanja ortopedskih pomagala;
  • Osiguranici sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će moći ostvariti pravo na tercijarnu zdravstvenu zaštitu, CT dijagnostiku i magnetnu rezonancu bez dolaska u prostorije Zavoda i odobravanja od strane Komisije za liječenje van područja BPK-a Goražde, uz predočenu uputnicu i nalaz specijaliste i zakazan termin u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi;
  • Rad Komisije za prava osiguranika i kontrolu lijekova, te Komisije za liječenje van područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i odobravanje CT dijagnostike na području BPK-a Goražde se obustavlja.

Navedena obavijest ostaje na snazi 7 dana, počev od 23.03.2021.godine.

U slučaju nedoumica osiguranici nas mogu kontaktirati na broj telefona: 038 228 348.