Obavijest o radu Zavoda

Zbog pogoršane epidemiološke situacije kako na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, tako i u Kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja Goražde (8 od ukupno 16 uposlenika se nalazi u kućnoj izolaciji, sa tendencijom rasta), a u skladu sa Naredbama i Preporukama Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva i Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, s ciljem sprječavanja širenja i transmisije koronavirusa i u cilju zaštite zdravlja osiguranika, obavještavamo sljedeće:

  • zdravstvene legitimacije se neće ovjeravati;
  • svjesni činjenice kako su gotovo svi osiguranici korisnici ortopedskih pomagala epidemiološki ugrožene kategorije stanovništva Zavod je osigurao mogućnost da se ortopedska pomagala mogu izdavati bez prethodno izdate saglasnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde. Osiguranik nakon što dobije potvrdu potpisanu od strane nadležnog ljekara, sa istom odlazi u apoteku te je predaje uposleniku i preuzima neophodno ortopedsko pomagalo, te nije u obavezi da dolazi u Zavod zdravstvenog osiguranja;
  • Osiguranici imaju pravo na ovakav vid ostvarivanja prava na orotpedska pomagala i to za sljedeće vrste ortopedskih pomagala: trakice, iglice, pen za davanje inzulina, f.kateter, vrećice za urin sa ispustom, vrećice za kolostomu sa podlogom te vrećice za urostomu sa podlogom, sva druga ortopedska pomagala će pacijenti moći dobiti istekom ove obavijesti, po uobičajenoj proceduri dobijanja ortopedskih pomagala;
  • Osiguranici sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će moći ostvariti pravo na tercijarnu zdravstvenu zaštitu, CT dijagnostiku i magnetnu rezonancu bez dolaska u prostorije Zavoda i odobravanja od strane Komisije za liječenje van područja BPK-a Goražde, uz predočenu uputnicu i nalaz specijaliste i zakazan termin u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi;
  • Rad Komisije za prava osiguranika i kontrolu lijekova, te Komisije za liječenje van područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i odobravanje CT dijagnostike na području BPK-a Goražde se obustavlja.

Navedena obavijest ostaje na snazi 15 dana, počev od 09.03.2021.godine.

U slučaju nedoumica osiguranici nas mogu kontaktirati na broj telefona: 038 228 348.