Obavijest o neradnim danima

Obavještavamo osiguranike da Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde neće raditi 02. 01. i 03.01.2023.godine, zbog obilježavanja praznika Nova godina, te da će Komisija za liječenje van područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde biti održana u srijedu 04.01.2023.godine sa početkom u 13:00 sati, te  Komisija za bolovanje preko 42 dana koja će se održati isti dan u 14:30 sati.

Svim našim osiguranicima i poslovnim partnerima sretnu i uspješnu novu 2023.godinu želi direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Salem Halilović sa uposlenicima.