Novo radno vrijeme Zavoda zdravstvenog osiguranja

Shodno Uredbi o izmjenama i dopuni Uredbe o radnom vremenu u kantonalnim organima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine BPK-a Goražde”, broj: 13/23) kojom je definisano da se mijenja radno vrijeme u kantonalnim organima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, s tim u vezi, a u cilju ispunjenja te obaveze, radno vrijeme počinje u 07:45 sati, a završava u 16:15 sati, pauza od 10:30 do 11:00 sati.