Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 21.11.2022.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec septembar 2022.godine “Službene novine FBiH”, broj: 92/22)

Uplate na mjesečnom nivou:

  • 47,62 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde, broj: 1346201008266897, sa vrstom prihoda 712193
  • 5,40KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, broj: 1020500000064018, sa vrstom prihoda 712193

Retroaktivna uplata 6 mjeseci + tekući mjesec

  • 338,70 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja
  • 37,80 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja