Redovna sjednica Upravnog odbora

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja održao je, 22.10.2018. godine, XI redovnu sjednicu.
Nakon usvajanja dnevnog reda, donijeta je Odluka o raspodjeli novčanih sredstava za period 01.01.-31.12.2018.godine. U okviru tačke 3. donesen je Zaključak kojim se daje saglasnost menadžmentu Zavoda za potpisivanje ugovora o pružanju usluga vanbolničke CT- dijagnostike kompjuterizirana tomografija sa PZU Poliklinika „Eurofarm Centar“ Sarajevo. Članovi ovog radnog tijela primili su k znanju Izvještaj o pruženim zdravstvenim uslugama Kantonalne bolnice Goražde, Dom zdravlja Goražde, Dom zdravlja Ustikolina i Doma zdravlja Prača za period 01.01.-30.06.2018.godine., Izvještaj o radu Komisije za liječenje van kantona i Komisije za prava osiguranika, te Izvještaj PZU „Eurofarm-centar“ Sarajevo, podružnica Goražde, za period 01.07.-30.09.2018.godine.
U nastavku sjednice razmatrani su zahtjevi i žalbe osiguranih lica sa područja BPK-a Goražde. Tačkom 10. razmatrana je i donesena Odluka o preraspodjeli sredstava po Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja za fiskalnu 2018.godinu.