Održana prezentacija na temu „Finansijsko upravljanje i kontrola“

U prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, predstavljeno je softwersko rješenje Finansijskog sistema upravljanja i kontrole (FUK), koji je prezentirala Zikreta Tubić direktorica prodaje SEVOI GRUPE.
Važnost ove prezentacije je ta što finansijsko upravljanje i kontrola – FUK u javnom sektoru predstavlja sveobuhvatan sistem internog upravljanja javnim finansijama u vidu kontrole prihoda, rashoda i ostalih novčanih transakcija, racionalno upravljanje imovinom i uspješno upravljanje projektima čemu prethodi procesni pristup poslovanja sa kontinuiranim menadžerskim upravljanjem rizicima koji mogu nastati u poslovanju.
Shodno Zakonu o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru FBiH, te Pravilniku o provođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru FBiH svi korisnici javnih sredstava moraju pristupiti implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole u svojim organizacijama o čemu su obvezni izvještavati Federalno ministarstvo finansija, a u skladu sa članom 10. Pravilnika o provođenju FUK-a u javnom sektoru FBiH.
Ovim zakonom uređuje se finansijsko upravljanje i kontrola (FUK) u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine i propisuju zajednički okvirni principi i standardi za uspostavljanje, razvoj i implementaciju sistema FUK-a u javnom sektoru u Federaciji.
Također, utvrđuju se odgovornosti za uspostavljanje, razvoj i implementaciju sistema FUK-a, te nadležnosti Centralne harmonizacijske jedinice Federalnog ministarstva finansija i drugih organizacija u javnom sektoru u Federaciji (korisnici javnih sredstava) u provođenju sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru.
Prezentaciji su pored direktora i zamjenika direktora prisustvovali svi rukovodioci te uposlenici Zavoda.