Obračun doprinosa za dobrovoljno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 24.06.2024.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec april 2024.godine “Službene novine FBiH”, broj: 47/24)

Uplate na mjesečnom nivou:

  • 57,24 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde, broj: 1346201008266897, sa vrstom prihoda 712193
  • 6,50 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, broj: 1020500000064018, sa vrstom prihoda 712193

Retroaktivna uplata 6 mjeseci + tekući mjesec

  • 400,68 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja
  • 45,50 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja