Obavještenje o rezultatima postupka javne nabavke

U skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama, obavještavamo sve prijavljene da je u postupku javne nabavke usluge radiološke dijagnostike-magnetna rezonanca, Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izabrao najpovoljnijeg ponuđača, za čitanje cijelog obavještenja kliknite na link ispod.

Rezultati postupka javne nabavke