Obavijest o neradnom danu

Obavještavamo osiguranike i poslovne partnere da Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde neće raditi u petak 01.03.2024.godine, zbog obilježavanja Dana nezavisnosti, a u skladu sa Zakonom o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list RBiH”, broj: 9/95).

S obzirom na to da se Komisija za odobrenje liječenja van područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Komisija za bolovanje preko 42 dana održavaju petkom, zbog navedenog praznika obje Komisije će se održati u četvrtak, s tim da će se Komisija za odobrenje liječenja van područja BPK-a Goražde održati u 11:30 sati, a Komisija za bolovanje preko 42 dana u 13:00 sati.

Sretan Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine želi direktor Salem Halilović sa uposlenicima.