Dobrovoljno osiguranje – obračun

Obračun doprinosa na dan 15.11.2021. godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec septembar 2021. godine):

Uplate na mjesečnom nivou:

41,57 KM na račun, Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde, broj: 1011400073252719, sa vrstom prihoda 712193
4,73 KM na račun, Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, broj: 1020500000064018, sa vrstom prihoda 712193

Retroaktivna uplata 6 mjeseci + tekući mjesec:

290,99 KM na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja
33,11 KM na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja