Organizacija

U cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja stručnih poslova djelatnosti zbog kojih je Zavod osnovan, Zavod djeluje kao jedinstvena funkcionalna cijelina.
Radi obavljanja stručnih, administrativnih i drugih poslova zbog kojih je Zavod osnovan, organizuje se stručna služba Zavoda.
U sjedištu Zavoda se obrazuju tri sektora:

1. sektor za ekonomsko-finansijske poslove, plan i analizu;

2. sektor za trezor i računovodstvo;

3. sektor za provođenje osiguranja, pravne i opšte poslove;

Organizacija:

Direktor – Salem Halilović

Sektor za ekonomsko-finansijske poslove, plan i analizu

 • rukovodilac sektora za ekonomsko-finansijske poslove plan i analizu i zamjenik direktora – Emir Pršeš
 • knjigovođa – Mujesira Pleh
 • referent za obradu recepata – Senada Zupčić
 • referent za doprinose i blagajnik – Mermina Pilav

Sektor za trezor i računovodstvo

 • referent za računovodstvene poslove – Džemila Pita
 • referent za poslove likvidature – Selma Sijerčić
 • referent za informacijski sistem – Mersudin Krajišnik

Sektor za provođenje osiguranja, pravne i opšte poslove

 • rukovodilac sektora za provođenje osiguranja pravne i opšte poslove – Naida Mandžo
 • referent za obradu statističkih i finansijskih podataka – Hedija Pušilo
 • referent za zdravstveno osiguranje i obradu statističkih i finansijskih podataka – Alma Salić
 • referent za zdravstveno osiguranje – Nasiha Helać
 • spremačica – kurir – Iza Fejzić