Novosti i obavijesti

September 17, 2021

Obavijest o neradnom danu

Obavještavamo osiguranike i poslovne partnere da Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja Goražde, u ponedeljak 20.09.2021. godine, neće raditi zbog obilježavanja Dana oslobođenja – Dana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Grada Goražda. Više

August 23, 2021

Dobrovoljno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 23.08.2021.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec juni 2021.godine – 1.546,00 KM):

Više
August 10, 2021

Obračun doprinosa za dobrovoljno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 10.08.2021.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec maj 2021.godine):

Više
August 9, 2021

Potpisan Ugovor o pružanju usluga elektromioneurografije (EMNG)

Nastavljajući ranije uspostavljenu uspješnu saradnju, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, izabran je najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke, te je u skladu sa istim potpisan Ugovor o pružanju usluga elektromioneurografije (EMNG) sa PZU Poliklinika “Eurofarm Centar”.

Više

1 3 4 5 6 7 33