Novosti i obavijesti

April 17, 2018

Potpisan Sporazum u vezi sa realizacijom projekta povećanje energetske efikasnosti objekta Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde

Dana 17.04.2018. godine u prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde upriličeno je potpisivanje Sporazuma između Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Kantonalnog zavoda u vezi sa realizacijom projekta povećanje energetske efikasnosti objekta Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Više

April 5, 2018

Informacije sa treće redovne sjednice Upravnog odbora

Održana je treća redovna sjednica Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Više

February 22, 2018

Upravni odbor usvojio Finansijski plan ZZO BPK-a Goražde

Održana je druga redovna sjednica Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Više

February 12, 2018

Prva redovna sjednica Upravnog odbora

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održao je prvu redovnu sjednicu. Više