Novosti i obavijesti

December 23, 2021

Dobrovoljno osiguranje – obračun

Obračun doprinosa na dan 15.12.2021. godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec oktobar 2021. godine): Više

November 23, 2021

Dobrovoljno osiguranje – obračun

Obračun doprinosa na dan 15.11.2021. godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec septembar 2021. godine): Više