Novosti i obavijesti

January 23, 2023

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 23.01.2023.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec novembar 2022.godine “Službene novine FBiH”, broj: 4/23) Više

December 30, 2022

Obavijest o neradnim danima

Obavještavamo osiguranike da Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde neće raditi 02. 01. i 03.01.2023.godine, zbog obilježavanja praznika Nova godina, te da će Komisija za liječenje van područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde biti održana u srijedu 04.01.2023.godine sa početkom u 13:00 sati, te  Komisija za bolovanje preko 42 dana koja će se održati isti dan u 14:30 sati.

Više

December 22, 2022

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Obračun doprinosa na dan 22.12.2022.godine, za lica koja vlastitim sredstvima uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje (bruto plaća za mjesec oktobar 2022.godine “Službene novine FBiH”, broj: 101/22)

Više

December 5, 2022

Biomedicinski potpomognuta oplodnja

Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je potpisao Ugovor o pružanju usluga biomedicinski potpomognute oplodnje sa PZU “Zavod za ginekologiju, perinatologiju i neplodnost Dr Mehmedbašić”. Više

1 2 3 37