Novosti i obavijesti

May 29, 2018

Kontrola propisivanja lijekova sa esencijalne liste

Pri Kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja Goražde imenovana je Komisija za prava osiguranika i kontrolu lijekova. Više

May 25, 2018

Informacija o promjeni vrste prihoda za dobrovoljno osiguranje

Obavještavamo sve osiguranike prijavljene na dobrovoljno zdravstveno osiguranje da je došlo do promjene vrste prihoda. Više

May 22, 2018

Refundacija novčanih sredstava PH nalaza

Dana 28.10.2016. godine na prijedlog menadžmenta Zavoda donesen je Zaključak od strane Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u vezi sa odobravanjem refundacije novčanih sredstava. Više

May 17, 2018

Održana prezentacija na temu „Finansijsko upravljanje i kontrola“

U prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, predstavljeno je softwersko rješenje Finansijskog sistema upravljanja i kontrole (FUK), koji je prezentirala Zikreta Tubić direktorica prodaje SEVOI GRUPE. Više