Refundacija Clexane ampula za trudnice

Zaključkom o izmjeni Zaključka, broj: 08-04-5545-4/22 od 12.10.2022.godine, odobravaju se refundacije troškova kupovine Clexane ampula za trudnice nakon vantjelesne oplodnje i kod trudnica u toku čitave trudnoće.
Navedeni Zaključak donio je Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na četvrtoj redovnoj sjednici, održanoj dana 12.10.2022.godine.

U prilogu Zaključak 08-04-196-5/22 od 13.01.2022. te Zaključak o izmjeni Zaključka broj
08-04-5545-4/22 od 12.10.2022.godine

Zaključci