Predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK posjetili Zavod zdravstvenog osiguranja TK


U ponedjeljak, 17. septembra, predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde, Emir Pršeš zamjenik direktora i Mersudin Krajišnik referent za informatiku, posjetili su Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona gdje su srdačno dočekani od strane direktora ZZO TK Mirsada Hodžića kao i pomoćnika direktora za IT Emira Alibašića.
Posebna pažnja posvetila se informacionom sistemu na području Tuzlanskog kantona, projektima koji su realizovani te onima koji su u procesu testiranja i implementacije čime se dobio jedinstven integrisani zdravstveni informacioni sistem koji omogućava kvalitetnu i efikasnu kontrolu svih usluga koje se pružaju osiguranicima kao i mogućnost smanjenja nepotrebnih troškova, a osnovni cilj posjete predstavnika bio je zahtjev za korištenje web aplikacije i platforme E-bolovanje koja se već uveliko koristi u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Zaključeno je da se ZZOBPK-a Goražde zvanično obrati sa zahtjevom nakon čega će Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona razmotriti mogućnost ustupanja aplikacije E-bolovanje i pod kojim uslovima.
Na kraju su se predstavnici ZZO BPK-a zahvalili na prijemu i na svim korisnim informacijama koje su dobili u okviru radnog sastanka te su pozvali predstavnike ZZO TK u posjetu u Goražde.