Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga radiološke dijagnostike – magnetna rezonanca

Dana 08.10.2020.godine pokrenut je postupak javne nabavke za uslugu radiološke dijagnostike – magnetna rezonanca, u nastavku možete pronaći Poziv za dostavu ponuda za pružanje navedene usluge te dokumentaciju koja je potrebna za navedeni poziv.

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga magnetne rezonance

Obrazac za cijenu ponude (Aneks 3)

Obrazac povjerljivih informacija (Aneks 4)

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama (Aneks 5)

Izjava iz člana 52.Zakona o javnim nabavkama (Aneks 7)