Potpisani ugovori za MRI

Zadovoljstvo nam je obavijestiti osiguranike sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da je, nakon uspješno provedene procedure javnih nabavki, Zavod zdravstvenog osiguranja BPK-a zaključio ugovore o pružanju radiološke dijagnostike magnetna rezonanca sa sljedećim ustanovama:

  • PZU Poliklinika “Dr. Al-Tawil” Sarajevo
  • Zdravstvena specijalistička ustanova Poliklinika „Vitalis“ Mostar
  • PZU Eurofarm – Centar Poliklinika Sarajevo

S obzirom na to da se u proteklom periodu navedena usluga pružala u Poliklinici “Altamedica Beta” gdje su naši osiguranici ostvarivali pravo na navedenu uslugu na način da istu plate iz vlastitih sredstava, te da nakon toga predaju zahtjev za refundaciju, sada je taj put skraćen i znatno olakšan potpisivanjem navedenih ugovora.

Da bi ostvarili pravo na navedenu uslugu osiguranici moraju posjedovati nalaz ljekara specijaliste kojim se preporučuje obavljanje dijagnostičke pretrage MRI, uputnicu ljekara i Odluku Komisije za odobrenje liječenja van područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Naši osiguranici od danas imaju mogućnost izbora između navedenih ustanova za obavljanje dijagnostičke pretrage MRI. Da svakodnevno menadžment Zavoda ulaže napore u cilju proširenja usluga i olakašavanja pristupa istim, dokaz su prethodno potpisani ugovori.