Potpisan Ugovor o pružanju usluga elektromioneurografije (EMNG)

Nastavljajući ranije uspostavljenu uspješnu saradnju, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, izabran je najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke, te je u skladu sa istim potpisan Ugovor o pružanju usluga elektromioneurografije (EMNG) sa PZU Poliklinika “Eurofarm Centar”.

U cilju osiguranja što lakše pristupačnosti, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, navedenim ugovorom uveliko je olakšano pacijentima pristup za obavljanje prethodno navedene usluge koje su prvobitno mogli obavljati na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Navedeno pravo osiguranici mogu ostvariti na osnovu uputnice i nalaza izdatog od strane nadležnog ljekara, o istom odlučuje Komisija za liječenje van područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i odobravanje CT dijagnostike na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.