Potpisan ugovor sa poliklinikom “Altamedica Beta” Sarajevo, za usluge magnetne rezonance

U želji da našim osiguranicima pružimo što bržu, efikasniju a time i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, nakon uspješno provedene procedure javne nabavke za uslugu radiološke dijagnostike magnetna rezonanca, obavještavamo Vas da je Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, potpisao Ugovor o pružanju usluga radiološke dijagnostike magnetna rezonanca sa poliklinikom “Altamedica Beta” sa sjedištem u Sarajevu.

Slijedom navedenog obavještavamo osiguranike da navedenu uslugu od danas mogu obavljati na prethodno pomenutoj poliklinici.

Ugovor potpisan sa poliklinikom “Dr. Al-Tawil” je istekao dana 11.11.2020.godine, te shodno tome navedene usluge više ne možete obavljati na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja u istoj.