Poništenje javnog oglasa

Za prijem na neodređeno vrijeme objavljen 08.04.2019. godine.

Poništenje Javnog oglasa… preuzmi.

Odluka o poništenju… preuzmi.