Održana X redovna sjednica Upravnog odbora

Na sjednici održanoj 03.09.2018. godine, u prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u prvoj tački dnevnog reda razmatrane su i usvojene Izmjene i dopune plana javnih nabavki a u vezi sa pružanjem usluga radiološke dijagnostike-magnetna rezonanca. U okviru treće tačke usvojen je Zaključak kojim se prihvata ponuda d.o.o. UNIFARM, promet lijekova za nabavku medicinskog sredstva GensuPen IMPROVE (automatski pen injektor za inzulin) proizvođača Bioton S.A. Poljska po cijeni od 2,50 KM bez PDV-a. Članovi ovog radnog tijela su razmatrali i donijeli Zaključak kojim će Zavod sufinansirati troškove upotrebe staplera u toku operativnih zahvata u iznosu od 50%, s tim da menadžment Zavoda poduzme sve neophodne aktivnosti u smislu pregovora sa KCUS oko eventualne korekcije cijena staplera. Tačkom 5. članovi Upravnog odbora primili su k znanju informacije o ostvarenim prihodima i rashodima Zavoda zdravstvenog osiguranja za period 01.01.-30.06.2018. godine.
U nastavku sjednice su razmatrani zahtjevi i žalbe osiguranih lica.